PRESENTACIO DEL CLUB DE BASQUET COLONYA POLLENÇA

DISSABTE DIA 31 A LES 16 :30 ES FARA LA PRESENTACIO DEL CLUB