DIADA A MURO GRUP INICIACIÓ

DIADA MURO GRUP INICIACIÓ (TOFOL). DISSABTE 21.
Sortida del Pavelló de Pollença a les 10,00h amb cotxes particulars.

DIADA MURO GRUP PRE-BASQUET (AINA). DISSABTE 21.
Sortida del Pavelló de Pollença a les 9,20h amb cotxes particulars